• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

Zespo│y Tematyczne Agory (plan aktualny)

Nazwa   projektu kluczowego

Autor,   koordynator

Termin   warsztatu

B.3. Wdro┐enie systemu pracy z uczniem zdolnym

B.7. Kszta│cenie ustawiczne doros│ych i seniorˇw

Dariusz Szklarczyk

27.03.2014, godz. 14.00 (W1)

E.3. Budowa powiatowego systemu wsparcia przedsiŕbiorczoÂci

Bohdan Turowski

27.03.2014, godz. 16.30  (W2)

A.3. Poprawa dostŕpnoÂci  komunikacji zbiorowej

Wies│aw Wa˝kowicz/Seweryn Krupnik

08.04.2014, godz. 14.00 (W3)

A.1. Przygotowanie i realizacja programu gospodarki   wodno-Âciekowej

A.4. Poprawa jakoÂci drˇg

Seweryn Krupnik/Wies│aw Wa˝kowicz

08.04.2014, godz. 16.30 (W4)

C.1. Rozwˇj wspˇ│pracy miŕdzy JST i instytucjami w   realizacji i promocji zada˝ z zakresu kultury

C.4. Przygotowanie i wdro┐enie planu modernizacji i   doposa┐enia obiektˇw kulturalnych

Jan Bereza

29.04.2014, godz. 14.00 (W5)

E.2. Profesjonalizacja organizacji pozarz▒dowych

Magdalena Jelonek

29.04.2014, godz. 16.30 (W6)

A.3. Poprawa dostŕpnoÂci  komunikacji zbiorowej

Wies│aw Wa˝kowicz/Seweryn Krupnik

15.05.2014, godz. 14.00 (W7)

D.1. Wdro┐enie kompleksowego systemu powiatowej informacji   medycznej

Tomasz Kucharski

15.05.2014, godz. 16.30 (W8)