• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zespoły Tematyczne Agory (plan aktualny)

Email Drukuj PDF

Zespoły Tematyczne Agory (plan aktualny)

Nazwa   projektu kluczowego

Autor,   koordynator

Termin   warsztatu

B.3. Wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym

B.7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i seniorów

Dariusz Szklarczyk

27.03.2014, godz. 14.00 (W1)

E.3. Budowa powiatowego systemu wsparcia przedsiębiorczości

Bohdan Turowski

27.03.2014, godz. 16.30  (W2)

A.3. Poprawa dostępności  komunikacji zbiorowej

Wiesław Wańkowicz/Seweryn Krupnik

08.04.2014, godz. 14.00 (W3)

A.1. Przygotowanie i realizacja programu gospodarki   wodno-ściekowej

A.4. Poprawa jakości dróg

Seweryn Krupnik/Wiesław Wańkowicz

08.04.2014, godz. 16.30 (W4)

C.1. Rozwój współpracy między JST i instytucjami w   realizacji i promocji zadań z zakresu kultury

C.4. Przygotowanie i wdrożenie planu modernizacji i   doposażenia obiektów kulturalnych

Jan Bereza

29.04.2014, godz. 14.00 (W5)

E.2. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych

Magdalena Jelonek

29.04.2014, godz. 16.30 (W6)

A.3. Poprawa dostępności  komunikacji zbiorowej

Wiesław Wańkowicz/Seweryn Krupnik

15.05.2014, godz. 14.00 (W7)

D.1. Wdrożenie kompleksowego systemu powiatowej informacji   medycznej

Tomasz Kucharski

15.05.2014, godz. 16.30 (W8)