• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

Co trzeba poprawić w dostępie do usług publicznych? Które dziedziny życia wymagają udoskonalenia? Przez kilkanaście miesięcy trwały prace nad opracowaniem dokumentu, który pozwoli na zupełnie nowe podejście do rozwoju jakości życia wszystkich mieszkańców

 

Ofertę usług publicznych w zakresie edukacji, kulturze, ochronie zdrowia, komunikacji i usługach komunalnych badano w Jaśle, powiecie oraz dziewięciu gminach. W oparciu o wyniki badań diagnostyczneych prowadzonych w powiecie jasielskim na przełomie 2013 i 2014 roku, propozycje kluczowych zadań zgłaszanych przez miejscowe samorządy, wyniki konsultacji ?Jasielskiej Agory? ? blisko stuosobowej grupy mieszkańców oraz otwartych konsultacji społecznych powstała ?Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020?. ? Przygotowanie strategii zaczyna w istocie pewien proces. To, co się do tej pory wydarzyło w powiecie jasielskim, stanowi ważny etap zainicjowania pewnych działań. Mam tu na uwadze przede wszystkim integrację społeczności, samorządów. Temat, którym zajmuje się strategia, jest dosyć skomplikowany, gdyż mówimy tutaj o ustanowieniu pewnych mechanizmów zarządzania usługami lokalnymi, które w gruncie rzeczy stanowią kompetencję wielu samorządów lokalnych ? mówi Marcin Zawicki, który koordynował prace nad powstawaniem opracowania.

W strategii zapisano zadania niezbędne do zrealizowania w najbliższych siedmiu latach. Potrzeba na nie ponad 2 miliardy złotych. Część z nich nie została jeszcze ostatecznie oszacowana. ? Są to zadania o dosyć wysokiej wartości finansowej, ale również takie, które z założenia mają przynosić większy wpływ na rozwój powiatu jasielskiego niż inne drobniejsze zadania. Są to również zadania, których pojedyncze jednostki samorządu terytorialnego nie byłyby w stanie się podjąć samodzielnie ? wylicza M. Zawicki.

W badaniach mieszkańcy najgorzej ocenili usługi medyczne. W strategii zaplanowano pewne rozwiązania, aby zadowolenie z usług medycznych było wyższe, m.in. stworzenie ogólnopowiatowego systemu informacji medycznej.

Krzysztof Głuc podkreśla, że dzięki strategii samorządom powiatu jasielskiego łatwiej będzie konkurować o pieniądze unijne niż tym, które takim dokumentem nie dysponują. ? Po pierwsze Jasło ma pomysł, co jest niezwykle istotne w momencie kiedy stoimy u progu nowego budżetu Unii Europejskiej. Jasło wie konkretnie co chce zrobić, dlaczego i co z tego ma wynikać. Wie ile potrzebuje na to środków, ma partnerów, którzy są tym zainteresowani. Naprawdę wiele miejsc w Polsce jest daleko za nami pod tym względem i to jest bardzo istotne. Po drugie Jasło ma także pomysł na to jak zintegrować wiele działań z różnych dziedzin tak, aby ukierunkować się na rozwój kapitału ludzkiego, bezpieczeństwa i jakości życia ? zaznacza K. Głuc, ekspert merytoryczny projektu.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Agnieszka Dawydzik uważa, że dzięki współpracy samorządów i wspólnie opracowanej strategii rozwoju stoimy na uprzywilejowanej pozycji przed nową perspektywą finansową z unijnego budżetu na lata 2014-2020. ? Zdecydowanie nie popełnicie Państwo tych błędów, które popełnią ci, którzy nie mają koncepcji i strzelają trochę na oślep nie złożonymi w całość projektami ? podkreśla. ? Po pierwsze jest zrobiona diagnoza, czyli informacja na temat tego, gdzie są problemy, jakie są deficyty, jakie są ewentualnie potencjały i co może być najistotniejsze w przestrzeni siedmiu lat do rozwiązania na poziomie lokalnym. Taka strategia to już jest argument. To zestaw informacji, które potem przełożone do wniosku aplikacyjnego powodują, że w kryteriach taki wniosek dostaje więcej punktów ? dodaje.

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła zaznacza, że na mieszkańcy odczują efekty dopiero po zrealizowaniu zawartych w opracowaniu założeń. ? Projekt Jasielska Strefa Usług Publicznych zakończy się sukcesem wtedy, gdy zaczną być realizowane projekty, które podniosą poziom świadczenia usług na terenie powiatu jasielskiego. Ta strategia jest dokumentem niezwykle innowacyjnym. I to jest też kolejny sukces, że udało się zaangażować tyle osób do jej przygotowania. Teraz liczymy na to, że ten dokument oprócz tego, że będzie zawierał projekty, które będą później realizowane z pomocą finansową Unii Europejskiej, to także będzie działaniem, które będzie spajać mieszkańców powiatu jasielskiego ? stwierdził.

M. Miśkiewicz

Prezentacja ze spotkania Pobierz plik

 

usugi na_lepszym_poziomie_3_20140731_1618225485 usugi na_lepszym_poziomie_2_20140731_1865393298
usugi na_lepszym_poziomie_4_20140731_1172893823 usugi na_lepszym_poziomie_1_20140731_1076949126