• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

Zako˝czy│ siŕ trwaj▒cy dwa dni (17 ? 18 czerwca br.) Festiwal Nauki w JaÂle. Organizator, przygotowa│ wiele atrakcji, ktˇre przyci▒gnŕ│y t│umy zainteresowanych.

- Festiwal Nauki w JaÂle to po│▒czenie praktycznej wiedzy technicznej z zabaw▒ i nauk▒. Widzia│em zafascynowane oczy dzieci, kiedy mia│y do czynienia np. z ciek│ym azotem czy innymi zjawiskami, mia│y mo┐liwoŠ uczestniczenia w ciekawych doÂwiadczeniach, m.in.: obserwowaŠ s│o˝ce czy lecieŠ samolotem w symulatorze. Spotkanie z nauk▒ w takiej formie pozwala dos│ownie dotkn▒Š doÂwiadcze˝, co byŠ mo┐e prze│o┐y siŕ na to, ┐e kiedy ci m│odzie ludzie zostan▒ naukowcami, a nawet jeÂli nie, to bŕd▒ mieŠ ÂwiadomoŠ na czym polega doÂwiadczenie w laboratorium ? podsumowuje wydarzenie Janusz Szewczyk, dyrektor JDK.

WÂrˇd odwiedzaj▒cych Jasielski Dom Kultury byli uczniowie jasielskich szkˇ│ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaki.

Festiwal Nauki w JaÂle realizowany by│ w ramach projektu pn. ?Jasielska Strefa Us│ug Publicznych? wspˇ│finansowany jest ze Ârodkˇw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud┐etu pa˝stwa w ramach Programu Operacyjnego ?Pomoc Techniczna 2007 ? 2013?. Jednym z celˇw tego projektu jest podniesienie jakoÂci us│ug publicznych w dziedzinie kultury, zdrowia oraz edukacji.

 

2 3 4
5 6 1