• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dokumenty

Drukuj PDF

 Dokumenty opracowane w ramach projektu:

 
1. Zintegrowana strategia

"Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 – 2020" Pobierz Plik

 

2. Diagnozy Pobierz Plik

 

3. Ekspertyza Energetyczna


"Ekspertyza w zakresie optymalizacji  zabespieczenia energetycznego gmin powiatu jasielskiego" Pobierz Plik

 

4.Ekspertyza PPP


"Ekspertyza w zakresie możliwości zwiększenia roli podmiotów zewnęterznych oraz wdrożenia partnerstwa publiczno –  prywatnego na realizację usług publicznych w Mieście Jaśle" Pobierz plik

 

 

Dokumenty Programowe:

1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Pobierz Plik

 

 

2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej   Pobierz Plik

 

3. Załącznik 1 Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013   Pobierz Plik