• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jasielska Agora

Drukuj PDF

Jednym z głównych działań w projekcie jest uruchomienie i trwałe osadzenie w systemie zapewniania usług publicznych mechanizmów partycypacji obywatelskiej poprzez utworzenie forum obywatelskiego Jasielska Agora, składającego się z Zespołów gminnych wybranych w każdej gminie powiatu jasielskiego. Realizacja tego działania stanowi kluczowe zadanie z punktu widzenia wdrożenia mechanizmów partycypacji obywatelskiej w zakresie usług publicznych, na który szczególny nacisk położony będzie w nowej perspektywie 2014-2020.

Zakłada się powołanie w każdej gminie powiatu jasielskiego Zespołu gminnego Jasielskiej Agory składającego się do 5 przedstawicieli sołectw/osiedli oraz do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z każdej gminy. Zespół gminny zostanie powołany na podstawie przygotowanego regulaminu.

Jasielska Agora będzie służyć jako forum konsultacyjne i opiniodawcze przy realizacji większości zadań projektu, spotykać się będzie w pełnym składzie (wszystkie Zespoły gminne) min. 1 raz na kwartał, a podczas spotkań przedstawiany będzie przebieg prac oraz kolejne działania. Członkostwo w Jasielskiej Agorze ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Zespoły gminne Jasielskiej Agory w poszczególnych gminach służyć będą pomocą w zakresie realizacji komponentów projektu i spotykać się będą min. 2 razy w kwartale.