• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty

Drukuj PDF

W dniu 25.07.2013 r. Miasto Jasło dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań w zakresie świadczenia usług publicznych na terenie gmin powiatu jasielskiego w ramach projektu pn. „Jasielska strefa usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Wykonawcą usługi jest firma HMR Doradztwo Strategiczne Stanisław Mazur Jacek Radwański s.c. z Krakowa. Umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana w dniu 26.07.2013 r.

Zakres umowy obejmuje opracowanie:

a) Diagnozy stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego.

b) Diagnozy sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego.

c) Diagnozy kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego.

d) Zintegrowanej Strategię Świadczenia Usług Publicznych w gminach powiatu jasielskiego.

Ogłoszenie o Przetargu niograniczonym

PDF

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Realizacja zadań w zakresie świadczenia usług publicznych na terenie gmin powiatu jasielskiego w ramach projektu pn. "Jasielska strefa usług publicznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/um_jaslo/zamowienia/detale?ffoFormId=111352

Informacje o Przetargach

Drukuj PDF

Informacje o przetargach znajdują się na stronie: www.wrotapodkarpackie.pl