• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character

Forum Jasielskiej Agory

Drukuj PDF

Zapraszamy do pobarania prezentacji z Forum Jasielskiej Agory z dnia 26.11.2013

Pobierz plik

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory

  

          W związku z realizacją projektu pn. ?Jasielska Strefa Usług Publicznych?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory.

Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. (wtorek) o godz.16:30 w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 2, Galeria (I piętro).  

 

          W czasie spotkania zostaną omówione wyniki diagnozy kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego.

Badanie kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego zostało przeprowadzone w czterech grupach wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych) oraz środowisk determinujących rozwój obszaru funkcjonalnego (władz samorządowych, biznesu, mieszkańców, nauki, kultury oraz mediów lokalnych). Oryginalność zastosowanego podejścia polega na tym, że badanie to było realizowane w oparciu o metodologię Raportu o kapitale intelektualnym Polski z 2008 r. oraz koncepcję kapitału intelektualnego zawartą w Raporcie Polska 2030. Obydwa podejścia badawcze były jak dotąd wykorzystywane wyłącznie w badaniach ogólnokrajowych lub regionalnych. Miasto Jasło oraz gminy powiatu jasielskiego są pierwszym lokalnym obszarem funkcjonalnym w Polsce, w którym poziom kapitału intelektualnego został zbadany za pomocą całościowej metodologii badawczej oraz z wykorzystaniem pełnego zakresu technik badawczych.

 

W spotkaniu uczestniczyć będzie Wykonawca w/w usługi - HMR Consulting z Krakowa.

 

 

 

 

Drukuj PDF

Prezentacja z głównego spotkania Jasielskiej Agory 23.10.2013 r

 

Pobierz plik

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory

  

          W związku z realizacją projektu pn. ?Jasielska Strefa Usług Publicznych?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory, które odbędzie się w dniu

23 października 2013 r. (środa) o godz.16:00

w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2.

 

W czasie spotkania zostaną omówione przez jednych z najlepszych ekspertów w Polsce:

- wyniki diagnozy w zakresie stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego w dziedzinach: edukacja, kultura, ochrona zdrowia, komunikacja i transport publiczny, usługi komunalne oraz zaopatrzenie w energię.

- wyniki diagnozy sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych  pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego.

Drukuj PDF

 

Oceń usługi publiczne w Twoim powiecie
 

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu ocenę stanu usług publicznych w powiecie jasielskim. Ocena usług publicznych, to ocena tego wszystkiego, co władza samorządowa ma obowiązek dostarczać bądź zapewnić obywatelom, mieszkańcom określonej gminy, powiatu, województwa. Są to, na przykład, drogi, szkoły, wodociąg itp. Jako mieszkańcy poszczególnych gmin leżących w powiecie jasielskim, macie Państwo niepowtarzalną szansę oceny pięciu, wybranych kategorii usług publicznych: usługi edukacyjne, usługi opieki zdrowotnej, usługi kulturalne, usługi transportu i komunikacji oraz usługi komunalne. Państwa cenne odpowiedzi i sugestie zostaną uwzględnione w pracach nad Zintegrowaną Strategią Świadczenia Usług Publicznych w powiecie jasielskim.
Wypełnienie ankiety zajmie mniej niż 10 minut. 

 

Kliknij tutaj aby wypełnić ankietę

 

Opinie o usługach są zbierane do 30 września.

 

Dziękujemy za udział w badaniu!

 

Więcej artykułów…

Strona 3 z 7