• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

Poświęć kwadrans na rzecz rozwoju swojego powiatu

 

Od poniedziałku 9 września, rozpoczną się badania opinii mieszkańców powiatu jasielskiego, które posłużą opracowaniu nowej strategii rozwoju na kolejne lata. Badania będą anonimowe, a rozmowa z ankieterem zajmie respondentowi maksymalnie 15 minut.

 

Badanie ma na celu zgromadzenie informacji o potencjale mieszkańców powiatu jasielskiego, o ich wykształceniu, wykonywanej pracy, aspiracjach oraz postawach, a także poziomie zadowolenia z wybranych usług oferowanych w gminie. Osoby, do których telefonować będą ankieterzy, zostaną poproszone o ocenę poziomu świadczonych usług w wybranych dziedzinach, będą mogły także zasugerować rozwiązania, które powinny ? ich zdaniem ? być zastosowane w następnych latach.

Informacje zebrane w trakcie ?Badania kapitału intelektualnego mieszkańców powiatu jasielskiego? w dalszej kolejności będą wykorzystywane w procesie budowania Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych w Powiecie Jasielskim. Badanie jest realizowane przez zespół ekspertów reprezentujących firmę HMR Doradztwo Strategiczne s.c. z Krakowa przy operacyjnym wsparciu firmy badawczej BBS Obserwator.

Badanie ankietowe będzie miało charakter wywiadów telefonicznych, realizowanych przez firmę BBS Obserwator. Będzie ono anonimowe i zajmie respondentowi maksymalnie 15 minut. Zbieranie opinii mieszkańców powiatu jasielskiego zakończy się 4 października 2013 r.

Wyniki badania zostaną opublikowane w formie raportu i umieszczone na stronie www.strefajaslo.pl , z której każdy zainteresowany będzie mógł pobrać za darmo plik z raportem. Co istotne, wyniki badań mają mieć zastosowanie praktyczne, będą wykorzystywane w procesie tworzenia Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych w powiecie jasielskim. Badanie jest finansowane ze środków publicznych w ramach Programu Pomoc Techniczna i Projektu Jasielska Strefa Usług Publicznych.

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory

            W związku z realizacją projektu pn. ?Jasielska Strefa Usług Publicznych?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory.

            Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 9 września 2013 r. (poniedziałek) o godz.17:00 w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2, Galeria(I piętro).          

            Spotkanie dotyczyć będzie sposobu realizacji zadań w zakresie przeprowadzenia diagnoz

zaplanowanych w projekcie tj.

  1. 1.Diagnoza stanuspołecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu

jasielskiego

  1. 2.Diagnozę sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usługpomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego
  2. 3.Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego
  3. 4.Opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych w gminach

jasielskiego

W spotkaniu uczestniczyć będzie Wykonawca w/w usługi - HMR Consulting z Krakowa.

 

.

 

Drukuj PDF

Jasielska Strefa Usług Publicznych

Jasło tworzy warunki do sięgania po fundusze UE

Miasto Jasło, we współpracy ze wszystkimi gminami powiatu jasielskiego, realizuje projekt ?Jasielska Strefa Usług Publicznych?, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Celem projektu jest opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych, która będzie stanowiła jeden z podstawowych dokumentów przy ubieganiu się o dofinansowanie przez Unię Europejską programów w latach 2014 ? 2020.

 

Przedstawieniu założeń projektu ?Jasielska Strefa Usług Publicznych? poświęcona była konferencja prasowa z udziałem Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła, Krzysztofa Głuca, eksperta merytorycznego projektu i Patrycji Bimkiewicz, koordynatora projektu, która odbyła się 23 kwietnia br. w Jasielskim Domu Kultury.

Projekt realizuje Miasto Jasło we współpracy z Powiatem Jasielskim oraz gminami: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Jego wartość to 1 mln 174 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 mln 56 tys. 690 zł. Realizacja projektu potrwa do końca lipca przyszłego roku.

U podstaw opracowania realizowanego obecnie projektu leżała diagnoza poziomu usług publicznych w powiecie jasielskim przedstawiona w ?Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010 ? 2020 Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie?. Strategia ta, przyjęta przez Radę Ministrów w lipcu 2010 roku, analizuje różne aspekty rozwoju regionalnego, m.in. sferę usług publicznych. Wskazano w niej kilkadziesiąt powiatów, w których dostępność, jakość lub efektywność części usług publicznych jest niezadowalająca. W grupie tej znalazło się kilka powiatów z woj. podkarpackiego, m.in. powiat jasielski. Według ?Krajowej Strategii...?, w powiecie jasielskim występują niedociągnięcia w sferach: edukacji, usług zdrowotnych, komunikacyjnych, komunalnych i kulturalnych. Dokument nie precyzuje jednak dokładnie gdzie i jaki problem występuje. Zaznacza tylko, że na terenie powiatu należy podjąć działania ?na rzecz wyrównania dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe?.

Samorządy w całej Polsce, które takie działania podejmą mogą liczyć na wsparcie Unii Europejskiej w ramach w tzw. nowej perspektywy finansowej na lata 2014 ? 2020. Największe możliwości będą miały te z nich, które już teraz odpowiednio się do tego przygotują, a w przyszłości opracują wspólne programy. Istotnym elementem przy staraniu się o środki z nowej perspektywy finansowej będzie posiadanie strategii rozwoju usług publicznych, która określa potrzeby i wytycza kierunki rozwoju na danym obszarze. Taka ?Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych?, obejmująca cały powiat jasielski, powstanie dzięki realizowanemu obecnie projektowi ?Jasielska Strefa Usług Publicznych?.

Do realizacji projektu włączeni zostali przedstawiciele mieszkańców powiatu jasielskiego. W każdej gminie powstały działające społecznie 10-osobowe zespoły, wybrane na zebraniach publicznych. Zespoły tworzą Jasielską Agorę, czyli doradczo-konsultacyjne forum wypowiadające się w imieniu lokalnego społeczeństwa. Przewodniczącą Agory została Anna Bialik, przedstawicielka miasta Jasła. Forum będzie służyć pomocą we wszystkich etapach realizacji projektu. A kolejnym będzie wyłonienie (w maju br., w drodze przetargu) specjalistycznej firmy, która w całym powiecie przeprowadzi szeroko zakrojone badania, diagnozujące faktyczny stan usług publicznych oraz oczekiwania społeczne w tym zakresie. Dodatkowo przeanalizowany zostanie stan zaopatrzenia w energię, z uwzględnieniem źródeł alternatywnych. Zostanie też sprawdzona możliwość wykorzystania Jasielskiego Intranetu dla poprawy jakości usług publicznych. Badania (ankietowe, fokusowe, terenowe, konsultacje społeczne itd.) potrwają rok. Na zakończenie przedstawiony zostanie szczegółowy raport będący podstawą do opracowania ?Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych?.

Więcej…
Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory

 

 

          W związku z realizacją projektu pn. ?Jasielska Strefa Usług Publicznych?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory.

          Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz.16:00 w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2, Galeria(I piętro).   

         

          W trakcie spotkania członkowie zespołów gminnych Jasielskiej Agory wyłonią ze swego grona przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza.

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

dla przedstawicieli sołectw, organizacji pozarządowych

oraz przedsiębiorców z Gminy Osiek Jasielski

 

          W związku z realizacją projektu pn. ?Jasielska Strefa Usług Publicznych?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz utworzeniem Zespołu Jasielskiej Agory dla Gminy Osiek Jasielski, Wójt Gminy Osiek Jasielski zaprasza na spotkanie organizacyjne połączone z wyborem członków Zespołu, w skład którego wejdzie do 5 przedstawicieli sołectw gminnych oraz do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

 

          Spotkanie odbędzie się w dniu 14 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim. Podczas spotkania przekazane zostaną Państwu informacje w zakresie szczegółów funkcjonowania Jasielskiej Agory.

Więcej artykułów…

Strona 4 z 7