• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character

Informacje o Projekcie

Drukuj PDF

Projekt pn. ?Jasielska Strefa Us│ug Publicznych? wspˇ│finansowany jest ze Ârodkˇw Unii Europejskiej ze Ârodkˇw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie projektu pomiŕdzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Miastem Jas│em podpisana zosta│a 13.12.2012 r. Realizacja projektu zaplanowana zosta│a do 31.07.2014 roku.

WartoŠ projektu: 1.174.100,00 z│.

WartoŠ dofinansowania (90%): 1.056.690,00 z│.

Drukuj PDF

OGúOSZENIE

dla przedstawicieli so│ectw, organizacji pozarz▒dowych

oraz przedsiŕbiorcˇw z Gminy Ko│aczyce

 

W zwi▒zku z realizacj▒ projektu pn. ?Jasielska Strefa Us│ug Publicznych?, wspˇ│finansowanego ze Ârodkˇw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz utworzeniem Zespo│u Jasielskiej Agory dla Gminy Ko│aczyce, Burmistrz Ko│aczyc zaprasza na spotkanie organizacyjne po│▒czone z wyborem cz│onkˇw Zespo│u, w sk│ad ktˇrego wejdzie do 5 przedstawicieli so│ectw gminnych oraz do 5 przedstawicieli organizacji pozarz▒dowych i przedsiŕbiorcˇw.

 

Spotkanie odbŕdzie siŕ w dniu 22 lutego 2013 r. (pi▒tek) o godz. 1400 w Urzŕdzie Miejskim w Ko│aczycach, budynek nr 2, sala nr 21. Podczas spotkania przekazane zostan▒ Pa˝stwu informacje w zakresie szczegˇ│ˇw funkcjonowania Jasielskiej Agory.

Strona 7 z 7