• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character

Diagnozy

Drukuj PDF

Diagnozy:

Diagnoza kapitału intelektualnego

 

Diagnoza stanu oraz zapotrzebowania na usługi publiczne

 

Diagnoza zwiększania sposobów koordynacji działań

 

 

 

 

 

Drukuj PDF

Prezentacja z warsztatów tematycznych, które odbyły sie 31.03.2014 r

 

Pobierz plik

Drukuj PDF

Zespoły Tematyczne Agory (plan aktualny)

Nazwa   projektu kluczowego

Autor,   koordynator

Termin   warsztatu

B.3. Wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym

B.7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i seniorów

Dariusz Szklarczyk

27.03.2014, godz. 14.00 (W1)

E.3. Budowa powiatowego systemu wsparcia przedsiębiorczo¶ci

Bohdan Turowski

27.03.2014, godz. 16.30  (W2)

A.3. Poprawa dostępno¶ci  komunikacji zbiorowej

Wiesław Wańkowicz/Seweryn Krupnik

08.04.2014, godz. 14.00 (W3)

A.1. Przygotowanie i realizacja programu gospodarki   wodno-¶ciekowej

A.4. Poprawa jako¶ci dróg

Seweryn Krupnik/Wiesław Wańkowicz

08.04.2014, godz. 16.30 (W4)

C.1. Rozwój współpracy między JST i instytucjami w   realizacji i promocji zadań z zakresu kultury

C.4. Przygotowanie i wdrożenie planu modernizacji i   doposażenia obiektów kulturalnych

Jan Bereza

29.04.2014, godz. 14.00 (W5)

E.2. Profesjonalizacja organizacji pozarz±dowych

Magdalena Jelonek

29.04.2014, godz. 16.30 (W6)

A.3. Poprawa dostępno¶ci  komunikacji zbiorowej

Wiesław Wańkowicz/Seweryn Krupnik

15.05.2014, godz. 14.00 (W7)

D.1. Wdrożenie kompleksowego systemu powiatowej informacji   medycznej

Tomasz Kucharski

15.05.2014, godz. 16.30 (W8)

Spotkanie Jasielskiej Agory

Drukuj PDF

Zapraszamy do pobarania prezentacji ze Spotkania Jasielskiej Agory z dnia 17.03.2014
Pobierz plik

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory

            W zwi±zku z realizacj± projektu pn. ?Jasielska Strefa Usług Publicznych?, współfinansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory.

Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołł±taja 2, Galeria (I piętro).

Program spotkania

 

11.30               Rejestracja

12.00               Powitanie uczestników

                        Andrzej Czernecki, Burmistrz Jasła

12.15               ?Jasielska Strefa Usług Publicznych? ? stan prac nad projektem, prezentacja struktury Zintegrowanej Strategii Usług Publicznych oraz przedsięwzięć kluczowych

                        dr Marcin Zawicki

12.45               ?Dla spójno¶ci i dostępno¶ci? ? stan prac nad projektem, prezentacja wyników delimitacji obszarów funkcjonalnych

                        przedstawiciel Starostwa Powiatowego

13.05               ?Jasło Miasto Wiedzy? ? prezentacja projektu

                        dr Krzysztof Głuc

13.25               ?Przyszło¶ć jasielskiego obszaru funkcjonalnego w kontek¶cie perspektywy finansowej 2014-2020? 

                        dr Krzysztof Głuc

13.50               Dyskusja

14.30               Zakończenie spotkania.

WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…

Strona 2 z 7